Spectrometer

Waarvoor dient een spectrometer?

Een spectrometer wordt vooral gebruikt om in het elektromagnetisch spectrum bepaalde eigenschappen van licht te meten. Licht heeft verschillende eigenschappen afhankelijk van waar in het elektromagnetisch spectrum het zich bevindt, lichtintensiteit bijvoorbeeld. De spectrometer meet dus de lichtintensiteit (en verschillende andere eigenschappen), aan de hand van het spectrum.

Afhankelijk van welk deel van het spectrum de spectrometer dient te meten, wordt er meestal met erg specifieke meters gewerkt. Een spectrometer om infrarood te meten zal dus een andere meter zijn dan die om gamma stralen te meten. Dit omdat er verschillende manieren nodig zijn om de eigenschappen van het licht te meten.

Je ontdekt alles over spectrometers op deze site, maar wat is de spectrometer nu eigenlijk precies?

Onderverdeling van spectrometers

Spectrometers zijn onder te verdelen in verschillende categorieën, grotendeels bepaald door welk type licht ze meten of waarvoor ze gebruikt worden. Enkele belangrijke onderverdelingen zijn spectroscopen en spectrografen.

Een spectroscoop is een spectrometer die specifiek gebruikt wordt om de samenstelling van bepaalde materialen te bepalen. Dit gebeurt meestal door het materiaal te verwarmen, waarop het een licht gaat uitzenden dat specifiek is voor dat type van materiaal.

Een spectograaf is een spectrometer dat één type van licht opsplitst in verschillende kleuren, waardoor een kleurenspectrum ontstaat.

Bekijk ook onze informatieve sites over potentiometers en lichtmeters en ander meetgereedschap.

Meer meettoestellen